Processing...

Diagnoza konfliktu/sporu cywilnego

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
101. Dokonuje diagnozy konfliktu
202. Analizuje konflikt pod kątem wskazań i przeciwskazań do mediacji

#
DataUżytkownik
Brak wyników.