Processing...

Diagnoza konfliktu/sporu cywilnego

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
102. Analizuje konflikt pod kątem wskazań i przeciwskazań do mediacji
201. Dokonuje diagnozy konfliktu

#
DataUżytkownik
Brak wyników.