Processing...

Poszukiwanie rozwiązań i konstruowanie porozumień

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
101. Wspiera strony w znajdowaniu wszelkich możliwych rozwiązań prawnych i pozaprawnych
202. Wspiera strony w konstruowaniu wstępnych uzgodnień

#
DataUżytkownik
Brak wyników.