Processing...

Poszukiwanie rozwiązań i konstruowanie porozumień

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
102. Wspiera strony w konstruowaniu wstępnych uzgodnień
201. Wspiera strony w znajdowaniu wszelkich możliwych rozwiązań prawnych i pozaprawnych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.