Processing...

Podsumowanie procesu mediacji

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
101. Wspiera strony w konstruowaniu ugody mediacyjnej
202. Sprawdza stopień satysfakcji z proponowanych ustaleń
303. Podsumowuje proces mediacyjny

#
DataUżytkownik
Brak wyników.