Processing...

Posługiwanie się założeniami pedagogiki Marii Montessori w pracy z dzieckiem

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
101 Omawia podstawy pedagogiki Marii Montessori
202 Wskazuje na znaczenie ciszy w pracy z dzieckiem
303 Omawia rolę prowadzącego zajęcia w pracy z dziećmi zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori

#
DataUżytkownik
Brak wyników.