Processing...

Organizowanie i prowadzenie pracy z dzieckiem według założeń pedagogiki Marii Montessori

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-5 z 5.
#Efekt uczenia się 
105 Omawia problematykę pracy z rodzicami w kontekście założeń pedagogiki Marii Montessori
204 Prowadzi obserwacje i wykorzystuje informacje z przeprowadzonych obserwacji do pracy według założeń metody Marii Montessori
303 Przygotowuje i wykorzystuje materiał rozwojowy
402 Charakteryzuje zasady „przygotowanego otoczenia”
501 Charakteryzuje zasady pracy własnej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.