Processing...

Ustalenie charakteru sprawy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1Charakteryzuje pojęcie sprawy gospodarczej
2Omawia reguły, zasady i konsekwencje prawne istotne w kontekście mediacji gospodarczej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.