Processing...

Ustalenie charakteru sprawy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1Omawia reguły, zasady i konsekwencje prawne istotne w kontekście mediacji gospodarczej
2Charakteryzuje pojęcie sprawy gospodarczej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.