Processing...

Określenie podmiotów uczestniczących w procesie mediacji gospodarczej oraz reprezentacji stron

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
101. Weryfikuje status podmiotów przystępujących do mediacji gospodarczych
202. Ustala, czy osoby zgłaszające się w imieniu przedsiębiorcy do mediatora są upoważnione do jego reprezentacji

#
DataUżytkownik
Brak wyników.