Processing...

Zachowanie tajemnicy w toku postępowania mediacyjnego

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1Przeprowadza proces mediacji z uwzględnieniem obowiązku zachowania tajemnicy
2Uwzględnia potrzeby stron w zakresie zapewnienia poufności mediacji

#
DataUżytkownik
Brak wyników.