Processing...

Analiza porozumienia końcowego i dokumentów mediacyjnych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1Proponuje rozwiązania dotyczące dalszych sporów lub konsekwencji wynikających z naruszenia zasad mediacji
2Posługuje się wiedzą na temat konstruowania dokumentów pomiędzy przedsiębiorcami

#
DataUżytkownik
Brak wyników.