Processing...

Przygotowanie i podawanie alkoholi, mieszanych napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych (soft drinks)

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1A. Posługuje się wiedzą dotyczącą alkoholi, napojów alkoholowych i dodatków
2B. Przygotowuje i podaje mieszane napoje alkoholowe i alkohole
3C. Przygotowuje i podaje mieszane napoje bezalkoholowe (soft drinks)

#
DataUżytkownik
Brak wyników.