Processing...

Obsługiwanie gości

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1A. Charakteryzuje zasady obsługi gości
2B. Stosuje się do zasad obsługi gości

#
DataUżytkownik
Brak wyników.