Processing...

Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1A. Sporządza całościowy plan działań sprzedażowych w oparciu o otrzymane cele
2B. Monitoruje całościowe wyniki sprzedaży
3C. Przygotowuje spotkania z klientem

#
DataUżytkownik
Brak wyników.