Processing...

Prowadzenie procesu sprzedaży

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
1D. Przyjmuje zamówienia i zamyka transakcje
2C. Ustala warunki oferty w ramach podanych warunków brzegowych ustalonych w organizacji
3B. Składa propozycję zakupu
4A. Inicjuje kontakt z klientem przy uwzględnieniu wytycznych organizacji

#
DataUżytkownik
Brak wyników.