Processing...

Prowadzenie procesu sprzedaży

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
1A. Inicjuje kontakt z klientem przy uwzględnieniu wytycznych organizacji
2B. Składa propozycję zakupu
3C. Ustala warunki oferty w ramach podanych warunków brzegowych ustalonych w organizacji
4D. Przyjmuje zamówienia i zamyka transakcje

#
DataUżytkownik
Brak wyników.