Processing...

Obsługa posprzedażowa

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1A. Prowadzi obsługę posprzedażową
2B. Monitoruje realizację zamówienia
3C. Wspiera klienta w użytkowaniu, promowaniu lub sprzedaży dostarczonych towarów lub usług na podstawie scenariusza opracowanego w organizacji

#
DataUżytkownik
Brak wyników.