Processing...

Definiowanie potrzeb szkoleniowych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1A. Pozyskuje wiedzę o potrzebach szkoleniowych podmiotu zlecającego szkolenie
2B. Pozyskuje wiedzę o potrzebach rozwojowych w odniesieniu do tematu szkolenia od uczestników szkolenia
3C. Określa cele szkolenia

#
DataUżytkownik
Brak wyników.