Processing...

Przygotowanie szkolenia

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1C. Opracowuje materiały do szkolenia
2B. Analizuje rozpoznane potrzeby szkoleniowe i projektuje szkolenie
3A. Ustala ramy organizacyjne z podmiotem zlecającym szkolenie

#
DataUżytkownik
Brak wyników.