Processing...

Prowadzenie szkolenia

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1A. Przeprowadza szkolenie zgodnie z konspektem
2B. Pracuje z grupą szkoleniową

#
DataUżytkownik
Brak wyników.