Processing...

Prowadzenie szkolenia

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1B. Pracuje z grupą szkoleniową
2A. Przeprowadza szkolenie zgodnie z konspektem

#
DataUżytkownik
Brak wyników.