Processing...

Ewaluacja szkolenia

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1A. Planuje ewaluację szkolenia
2B. Przeprowadza ewaluację szkolenia

#
DataUżytkownik
Brak wyników.