Processing...

Samorozwój i doskonalenie umiejętności

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1A. Definiuje własne potrzeby rozwojowe
2B. Rozwija swój warsztat szkoleniowy

#
DataUżytkownik
Brak wyników.