Processing...

Analiza rynku i przygotowanie planu sprzedaży

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1A. Analizuje wskazany segment rynku
2B. Sporządza plan sprzedaży
3C. Przygotowuje spotkania z klientem

#
DataUżytkownik
Brak wyników.