Processing...

Koordynowanie procesu realizacji kontraktu

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1A. Monitoruje realizację kontraktu
2B. Koordynuje prace zespołu projektowego
3C. Zarządza reklamacjami

#
DataUżytkownik
Brak wyników.