Processing...

Wyjaśnianie ogólnej budowy i funkcji człowieka, opisywanie dysfunkcji oraz charakteryzowanie wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego stosowanych w tych dysfunkcjach

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
101.Wyjaśnia ogólną budowę i funkcje człowieka, opisuje dysfunkcje
202.Charakteryzuje wyroby medyczne do zaopatrzenia indywidualnego

#
DataUżytkownik
Brak wyników.