Processing...

Omawianie aktualnych regulacji prawnych w zakresie przydatnym do pracy na stanowisku sprzedawcy wyrobów medycznych w sklepie medycznym

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
101. Omawia aktualne regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych
202. Omawia aktualne regulacje prawne dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
303. Omawia aktualne regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy

#
DataUżytkownik
Brak wyników.