Processing...

Omawianie aktualnych regulacji prawnych w zakresie przydatnym do pracy na stanowisku sprzedawcy wyrobów medycznych w sklepie medycznym

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
103. Omawia aktualne regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy
202. Omawia aktualne regulacje prawne dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
301. Omawia aktualne regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.