Processing...

Realizowanie procesu sprzedaży wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
101. Identyfikuje zapotrzebowanie pacjenta na wyroby medyczne
202. Dobiera wyroby medyczne do potrzeb pacjenta
303. Przygotowuje wyrób do wydania pacjentowi

#
DataUżytkownik
Brak wyników.