Processing...

Realizowanie zlecenia i przygotowywanie dokumentacji towarzyszącej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
101. Realizuje zlecenie na wyroby medyczne
202.Informuje pacjentów o zasadach refundacji wyrobów medycznych i innych dofinansowaniach
303. Sporządza dokumentację finansową i rozliczeniową do NFZ
404. Sporządza podatkową dokumentację finansową i rozliczeniową

#
DataUżytkownik
Brak wyników.