Processing...

Utrzymanie witryny

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1Rozwiązuje problemy
2Tworzy i odtwarza kopie zapasowe

#
DataUżytkownik
Brak wyników.