Processing...

Planowanie projektu graficznego

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1Analizuje wymagania zleceniodawcy dotyczące projektu graficznego i proponuje rozwiązania
2Omawia teoretyczne podstawy projektowania grafiki komputerowej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.