Processing...

Tworzenie projektu graficznego

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1Pozyskuje materiały graficzne
2Przygotowuje projekt do publikacji
3Przygotowuje projekt graficzny

#
DataUżytkownik
Brak wyników.