Processing...

Przygotowanie procesu druku 3D na podstawie dokumentacji

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1Dobiera parametry druku 3D
2Dobiera technologię druku 3D do wytworzenia obiektu
3Przygotowuje model CAD 3D na potrzeby wytworzenia obiektu

#
DataUżytkownik
Brak wyników.