Processing...

Realizowanie procesu druku 3D

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
1Finalizuje proces druku 3D
2Monitoruje proces druku 3D
3Przygotowuje drukarkę do druku 3D
4Uruchamia drukarkę 3D

#
DataUżytkownik
Brak wyników.