Processing...

Przygotowanie do montowania i serwisowania przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej.

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
1Omawia przepisy i warunki dotyczące montowania i serwisowania przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej
2Omawia zasady współpracy z użytkownikami instalacji światłowodowej
3Planuje montaż lub serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej
4Stosuje zasady montowania i serwisowania przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.