Processing...

Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1Serwisuje przyłącza i instalacje światłowodowe
2Sprawdza jakość połączeń
3Wykonuje przyłącza oraz instalacje wewnątrzbudynkowe w technologii światłowodowej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.