Processing...

Posługiwanie się wiedzą dotycząca rozwoju, zdrowia i zaburzeń psychicznych charakterystycznych dla dzieci i młodzieży

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
101. Posługuje się wiedzą dotyczącą rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży.
202. Posługuje się wiedzą dotyczącą zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.
303. Posługuje się wiedzą dotyczącą form wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży.
404. Wykorzystuje wiedzę z zakresu prawa dotyczącego nieletnich.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.