Processing...

Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
103. Ewaluuje podjęte działania.
202. Współpracuje z instytucjami i specjalistami.
301.Stosuje techniki terapii środowiskowej odpowiednie dla rodziny, dzieci i młodzieży.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.