Processing...

Diagnoza stanu psychicznego pacjenta onkologicznego, jego rodziny lub osób z jego otoczenia

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
101. Posługuje się wiedzą o metodach i technikach diagnostycznych
202. Przeprowadza wywiad kliniczny z pacjentem lub otoczeniem (w tym rodziną) pacjenta (z elementami obserwacji)
303. Przeprowadza diagnozę psychoonkologiczną i ustala plan pracy z pacjentem lub rodziną i otoczeniem pacjenta
404. Rozpoznaje sytuację psychologiczną pacjenta oraz jego reakcje na chorobę i proces leczenia

#
DataUżytkownik
Brak wyników.