Processing...

Udzielanie pomocy psychoonkologicznej pacjentom, osobom po leczeniu onkologicznym, ich rodzinom i osobom z otoczenia

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
101. Charakteryzuje zasady udzielania wsparcia edukacyjnego i instrumentalnego
202. Planuje pomoc psychoonkologiczną
303. Udziela porad psychologicznych pacjentowi, jego rodzinie lub osobom z otoczenia
404. Wykorzystuje metody i techniki terapeutyczne w pomocy psychoonkologicznej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.