Processing...

Udzielanie pomocy psychoonkologicznej w formie interwencji kryzysowej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
101. Charakteryzuje zasady przeprowadzania interwencji kryzysowej
202. Identyfikuje problem pacjenta (lub rodziny i osób z otoczenia) wymagający interwencji kryzysowej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.