Processing...

Diagnoza psychospołeczna pacjenta, osoby po chorobie nowotworowej, rodziny i otoczenia

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-7 z 7.
#Efekt uczenia się 
1A. Wykorzystuje metody screeningowe oceny stanu psychicznego pacjenta, osoby po chorobie nowotworowej, rodziny i otoczenia
2B. Charakteryzuje sposoby rozpoznawania potrzeb i problemów pacjenta, osoby po chorobie nowotworowej, rodziny i otoczenia
3C. Charakteryzuje sposoby rozpoznawania reakcji pacjenta na chorobę i leczenie onkologiczne
4D. Charakteryzuje sposoby rozpoznawania relacji pacjent-rodzina-otoczenie
5E. Posługuje się wiedzą o relacjach pacjenta z personelem zespołu leczącego
6F. Posługuje się wiedzą o wpływie środowiska pobytu pacjenta na jego sytuację psychiczną
7G. Przygotowuje opis przeprowadzonej diagnozy

#
DataUżytkownik
Brak wyników.