Processing...

Stosowanie zasad prawa i etyki zawodowej

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1A. Posługuje się wiedzą o aktach prawnych w zakresie ochrony zdrowia w onkologii
2B. Posługuje się wiedzą o zasadach etyki zawodowej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.