Processing...

Nadzorowanie obsługi spraw kadrowych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-3 z 3.
#Efekt uczenia się 
1Charakteryzuje zagadnienia związane z nadzorem obsługi spraw kadrowych
2Kontroluje poprawność sporządzanej i przechowywanej dokumentacji osobowej
3Monitoruje statystyki personalne osób zatrudnionych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.