Processing...

Charakteryzowanie zagadnień związanych z technologią wykonywania wyrobów odzieżowych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
1a) Identyfikuje materiały potrzebne do wykonania wyrobów odzieżowych
2b) Identyfikuje maszyny, urządzenia i narzędzia potrzebne do wykonania wyrobów odzieżowych
3c) Wyjaśnia etapy procesu technologicznego
4d) Omawia techniki wykonania ubiorów historycznych i scenicznych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.