Processing...

Wykonywanie napraw oraz przeróbek wyrobów odzieżowych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1a) Przygotowuje wyrób odzieżowy do naprawy lub przeróbki
2b) Naprawia lub przerabia wyrób odzieżowy

#
DataUżytkownik
Brak wyników.