Processing...

Organizowanie prac fotograficznych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-4 z 4.
#Efekt uczenia się 
1a) Charakteryzuje zagadnienia dotyczące fotografii, w tym fotografii kreatywnej
2b) Omawia zagadnienia dotyczące kontaktu z klientem w kontekście realizacji usług fotograficznych
3c) Organizuje plan zdjęciowy w studiu oraz poza studiem
4d) Przygotowuje sprzęt i materiały niezbędne do wykonania zdjęć w technice analogowej oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.