Processing...

Rejestrowanie obiektów w technologii analogowej oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-2 z 2.
#Efekt uczenia się 
1a) Charakteryzuje zagadnienia związane ze sprzętem i materiałami fotograficznymi
2b) Wykonuje zdjęcia z wykorzystaniem techniki analogowej oraz zdjęcia i elementy multimedialne

#
DataUżytkownik
Brak wyników.